Newsy

Ważne zmiany w prawie cydrowym

Czy warto robić konferencje? Niby nic z nich nie wynika, ale ściany ministerialne mają uszy i uwagi cydrowników  zgłaszane  na konferencji w Ministerstwie Rolnictwa jesienią 2019 powolutku się przedzierają. Szczególnie te o równym traktowaniu winiarzy i cydrowników – sadowników. Sama obecność rzemieślników od cydru miała znaczenie, bo w końcu urzędnicy wprowadzają rozróżnienie produkcji rzemieślniczej od  przemysłowej. 

Opublikowany został właśnie projekt nowej ustawy regulującej cydrownictwo, dla niepoznaki zwanej ustawą winiarską ( i bardzo dobrze ). Dzięki przytomności Radosław Fronia - paragrafwkieliszku.pl nie przegapimy terminu konsultacji nowego prawa. Już w czwartek 10 września spotkanie LIVE Z PARAGRAFEM http://paragrafwkieliszku.pl/nowa_ustawa_winiarska/ 

Warto się zapisać, ale najpierw trzeba zajrzeć do ważnych zmian. Jest co czytać. 

Ważne dla cydrowników zmiany w prawie wyciągnęliśmy z całego tekstu, trudnego w przeglądaniu. Podajemy niżej  nasze zastrzeżenia i apelujemy o zgłaszanie Waszych uwag. Czasu jest bardzo mało – do 18 września ! Piszcie na  info@cydreo.pl albo http://paragrafwkieliszku.pl/nowa_ustawa_winiarska/#respond.

 

Cieszą nowe pozytywy, w skrócie:

- limit 10 tys. litrów cydru/perry dla sadownika rośnie do 100 tys.

- pojawia się rozróżnienie:  cydr (przemysłowy),  cydr i perry markowe (naturalne, rzemieślnicze), cydr i perry aromatyzowane (np. chmielone),  cydr lodowy.

 

To są pozytywy, ale martwią braki, które koniecznie trzeba naprawić w procesie konsultacji: 

 - art. 5. ust. 1 pkt. 3), 4), 5) Słuszna intencja nagrodzenia jakości cydrów naturalnych, drogich w produkcji, została w tekście ustawy wypaczona. Analogicznie do miodów i wina, cydr/perry  „markowe” miało chyba znaczyć  „wytwarzane przez minimum 6 miesięcy”.  Zatem do definicji cydru lodowego wpisano 6 miesięcy  leżakowania. A co z cydrem/perry markowym? Nie ma nic!  Możemy więc zrobić cydr markowy w tydzień. 

Co ważne, dopisanie wymogu leżakowania 6 miesięcy nic nie załatwia. Cydr, inaczej niż wino gronowe i miód, fermentują długo, nawet 4 miesiące, a leżakować mogą 2-3 miesiące. Chodzi zatem o łączny czas produkcji (suma fermentacji i leżakowania) – powołane już  pół roku. 

- art. 2 pkt. 12) , 16)  do nastawu na cydr / perry  markowe można dodać sacharozę, czyli przemysłowy cukier.  Mamy więc otwartą drogę  do fałszowania cydru jakościowego.   

Reasumując – projekt ustawy idzie w dobrym kierunku, ale konieczne jest wprowadzenie dla cydrów/perry  jakościowych (markowych, lodowych) wymogu 6 miesięcy wytwarzania (fermentacja +  leżakowanie) i zakazu sacharozy w nastawie.

 

Pełen tekst projektu ustawy winiarskiej tutaj: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12337152/12709819/12709820/dokument460001.pdf 

Wyciąg z ustawy poniżej: 

 

Art. 2

11) nastaw na cydr – mieszaninę sporządzoną przy użyciu jabłek, moszczu jabłkowego,

soku jabłkowego lub zagęszczonego soku jabłkowego, z możliwością dodania wody,

sacharozy, cukru płynnego, inwertowanego cukru płynnego, glukozy, syropu

glukozowego, fruktozy, syropu glukozowo-fruktozowego, drożdży, pożywek lub

kwasów organicznych;

12) nastaw na cydr markowy – mieszaninę sporządzoną przy użyciu jabłek lub moszczu

jabłkowego, z możliwością dodania wody, sacharozy, drożdży, pożywek lub kwasów

organicznych;

13) nastaw na miód pitny – mieszaninę sporządzoną przy użyciu miodu i wody, z

możliwością dodania moszczu owocowego, soku owocowego, zagęszczonego soku

owocowego, ziół, przypraw korzennych, sacharozy, cukru płynnego, inwertowanego

cukru płynnego, drożdży, pożywek lub kwasów organicznych;

14) nastaw na miód pitny markowy – mieszaninę sporządzoną przy użyciu miodu i wody, z

możliwością dodania moszczu owocowego, soku owocowego, ziół, przypraw

korzennych, drożdży, pożywek lub kwasów organicznych;

15) nastaw na perry – mieszaninę sporządzoną przy użyciu gruszek, moszczu gruszkowego,

soku gruszkowego lub zagęszczonego soku gruszkowego, z możliwością dodania wody,

sacharozy, cukru płynnego, inwertowanego cukru płynnego, glukozy, syropu

glukozowego, fruktozy, syropu glukozowo-fruktozowego, drożdży, pożywek lub

kwasów organicznych;

16) nastaw na perry markowe – mieszaninę sporządzoną przy użyciu gruszek lub moszczu

gruszkowego, z możliwością dodania wody, sacharozy, drożdży, pożywek lub kwasów

organicznych;

17) nastaw na wino owocowe – mieszaninę sporządzoną przy użyciu owoców innych niż

winogrona, moszczu z owoców innych niż winogrona, soku z owoców innych niż

winogrona lub zagęszczonego soku owocowego z owoców innych niż winogrona, z

możliwością dodania wody, sacharozy, cukru płynnego, inwertowanego cukru płynnego,

glukozy, syropu glukozowego, fruktozy, syropu glukozowo-fruktozowego, drożdży,

pożywek lub kwasów organicznych;

18) nastaw na wino owocowe markowe – mieszaninę sporządzoną przy użyciu owoców

innych niż winogrona lub moszczów z owoców innych niż winogrona, z możliwością

dodania wody, sacharozy, drożdży, pożywek lub kwasów organicznych;

 

Art. 5.

1. Fermentowane napoje winiarskie dzieli się na następujące kategorie:

1) miód pitny markowy – będący miodem pitnym otrzymanym w wyniku fermentacji

alkoholowej nastawu na miód pitny markowy, słodzenia miodem, dodania ziół lub

przypraw korzennych lub barwienia wyłącznie karmelem powstałym z miodu,

leżakowanym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, oraz w którym:

a) w przypadku „czwórniaka” – w wyrobie gotowym jedna część miodu przypada na

trzy części wody albo wody z sokiem objętościowo oraz rzeczywista zawartość

alkoholu od 9%, lecz nie przekracza 12% objętościowych, bez dodatku alkoholu,

b) w przypadku „trójniaka” – w wyrobie gotowym jedna część miodu przypada na

dwie części wody albo wody z sokiem objętościowo oraz rzeczywista zawartość

alkoholu od 12%, lecz nie przekracza 15% objętościowych, bez dodatku alkoholu,

c) w przypadku „dwójniaka” – w wyrobie gotowym jedna część miodu przypada na

jedną część wody albo wody z sokiem objętościowo oraz rzeczywista zawartość

alkoholu od 15%, lecz nie przekracza 18% objętościowych, z możliwością dodatku

destylatu miodowego,

d) w przypadku „półtoraka” – w wyrobie gotowym jedna część miodu przypada na

połowę części wody albo wody z sokiem objętościowo, rzeczywista zawartość

alkoholu od 15%, lecz nie przekracza 18% objętościowych, z możliwością dodatku

destylatu miodowego;

2) wino owocowe markowe – będące winem owocowym, o rzeczywistej zawartości alkoholu od 8,5%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na wino owocowe markowe, bez dodatku alkoholu, z możliwością słodzenia, leżakowanym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy;

3) cydr lodowy – będący winem owocowym markowym, o rzeczywistej zawartości alkoholu od 8,5%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na wino owocowe markowe sporządzone z jabłek mrożonych lub moszczu z jabłek mrożonych, bez dodatku alkoholu, z możliwością słodzenia, leżakowanym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy;

4) cydr markowy – będący cydrem, o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na cydr markowy, bez dodatku alkoholu, z możliwością słodzenia, lub dodania soku jabłkowego;

5) perry markowe – będące perry, o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na perry markowe, bez dodatku alkoholu, z możliwością słodzenia, lub dodania soku gruszkowego;

6) miód pitny – będący napojem otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na miód pitny, słodzenia, dodania ziół lub przypraw korzennych lub barwienia wyłącznie cukrem palonym, karmelem (E 150a) lub karmelem powstałym z miodu, oraz:

a) w przypadku „czwórniaka” – w wyrobie gotowym jedna część miodu przypada na

trzy części wody albo wody z sokiem objętościowo oraz rzeczywista zawartość

alkoholu od 9%, lecz nie przekracza 12% objętościowych, bez dodatku alkoholu,

b) w przypadku „trójniaka” – w wyrobie gotowym jedna część miodu przypada na

dwie części wody albo wody z sokiem objętościowo oraz rzeczywista zawartość

alkoholu od 12%, lecz nie przekracza 15% objętościowych, bez dodatku alkoholu,

c) w przypadku „dwójniaka” – w wyrobie gotowym jedna część miodu przypada na

jedną część wody albo wody z sokiem objętościowo oraz rzeczywista zawartość

alkoholu od 15%, lecz nie przekracza 18% objętościowych, z możliwością dodatku

alkoholu,

d) w przypadku „półtoraka” – w wyrobie gotowym jedna część miodu przypada na

połowę części wody albo wody z sokiem objętościowo, rzeczywista zawartość

alkoholu od 15%, lecz nie przekracza 18% objętościowych, z możliwością dodatku

alkoholu;

7) wino owocowe – będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 8,5%, lecz nieprzekraczającej 15% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji

alkoholowej nastawu na wino owocowe, bez dodatku alkoholu, z możliwością słodzenia lub barwienia;

8) cydr – będący napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji

alkoholowej nastawu na cydr, bez dodatku alkoholu, z możliwością słodzenia lub dodania soku jabłkowego lub zagęszczonego soku jabłkowego;

9) perry – będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji

alkoholowej nastawu na perry, bez dodatku alkoholu, z możliwością słodzenia lub dodania soku gruszkowego lub zagęszczonego soku gruszkowego;

(…) 

16) cydr aromatyzowany – będący napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, zawierającym co najmniej 85%

objętościowych cydru, bez dodatku alkoholu, poddanym aromatyzowaniu substancjami innymi niż uzyskane z winogron, słodzenia, lub barwienia;

17) perry aromatyzowane – będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 1,2%, lecz nieprzekraczającej 8,5% objętościowych, zawierającym co najmniej 85%

objętościowych perry, bez dodatku alkoholu, poddanym aromatyzowaniu substancjami innymi niż uzyskane z winogron, słodzenia lub barwienia;

 

Art. 9.

Spełnienie warunków określonych w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 4 nie jest wymagane do dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie, jeżeli wyrabia w danym roku kalendarzowym łącznie nie więcej niż 1 000 hektolitrów:

1) wina owocowego markowego, cydru lub perry, z surowców uzyskanych z własnych drzew lub krzewów owocowych, przy czym ilość wyrobionych napojów to nie więcej niż 100 hektolitrów na każdy pełny, posiadany hektar gruntu rolnego oraz posiada tytuł prawny do obsadzonego drzewami lub krzewami owocowymi co najmniej 1 hektara gruntu rolnego, z których ten przedsiębiorca pozyskuje owoce;

2) miodu pitnego markowego z miodu uzyskanego z własnej pasieki, przy czym ilość

wyrobionego miodu pitnego markowego nie może być większa niż 20 litrów na każdą

posiadaną rodzinę pszczelą, oraz prowadzi pasiekę powyżej 80 rodzin pszczelich w

ramach działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.11)). 

 

Pełen tekst projektu ustawy winiarskiej tutaj: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12337152/12709819/12709820/dokument460001.pdf